Rollformulär till 2006s utgåva av Drakar och Demoner

Post Reply
Vise
Posts: 1
Joined: Thu Oct 08, 2020 8:11 pm

Rollformulär till 2006s utgåva av Drakar och Demoner

Post: # 342Post Vise
Thu Oct 08, 2020 8:14 pm

Hej! Som ovan, söker rollformulär till spelet. Den variant som finns längst bak i Trudvangs Hjältar

User avatar
Råttfångaren
Posts: 33
Joined: Thu Jan 16, 2020 10:41 am
Location: The Ruins of Askornäs

Re: Rollformulär till 2006s utgåva av Drakar och Demoner

Post: # 344Post Råttfångaren
Fri Oct 09, 2020 2:46 pm

Om du inte får något svar här så kan du pröva Riotminds discord.
Lycka till! :)
There may be misunderstandings and errors in the transcriptions

Post Reply