Page 1 of 1

Jarlens kammare

Posted: Sat Oct 17, 2020 9:29 pm
by colibri
"För många hundra år sedan begravdes den sista jarlen av Vithamn i en kammare under marken. Som
traditionen bjöd så lades han att vila i sitt fartyg ”Vågklyvaren” och kamrarna smyckades med
målningar och statyer för att hans gärningar inte skulle glömmas bort. Hans styrman och navigatör
mumifierades och lades i stenkistor medan slavroddarna kedjades vid sina åror för att föra honom ut
på sin sista färd..."

https://1drv.ms/b/s!AjTXwY6oCSXuwATqWpS ... i?e=jibXqr

Jarlens kammare - Er gravkammare i bukten!

Re: Jarlens kammare

Posted: Wed Mar 10, 2021 11:55 am
by crilloan
Koolt!

/C