Jarlens kammare

Post Reply
colibri
Posts: 14
Joined: Fri Feb 07, 2020 11:10 pm

Jarlens kammare

Post: # 350Post colibri
Sat Oct 17, 2020 9:29 pm

"För många hundra år sedan begravdes den sista jarlen av Vithamn i en kammare under marken. Som
traditionen bjöd så lades han att vila i sitt fartyg ”Vågklyvaren” och kamrarna smyckades med
målningar och statyer för att hans gärningar inte skulle glömmas bort. Hans styrman och navigatör
mumifierades och lades i stenkistor medan slavroddarna kedjades vid sina åror för att föra honom ut
på sin sista färd..."

https://1drv.ms/b/s!AjTXwY6oCSXuwATqWpS ... i?e=jibXqr

Jarlens kammare - Er gravkammare i bukten!

crilloan
Posts: 14
Joined: Wed Feb 05, 2020 1:07 pm

Re: Jarlens kammare

Post: # 536Post crilloan
Wed Mar 10, 2021 11:55 am

Koolt!

/C

Post Reply