Skapa rollperson i Ereb Altor

Post Reply
claes
Posts: 15
Joined: Mon Mar 02, 2020 10:26 pm
Location: Jönköping

Skapa rollperson i Ereb Altor

Post: # 62Post claes
Tue Mar 10, 2020 7:49 pm

Jag provade att skapa rollpersoner med reglerna i spelarboken i "Ereb Altor"-boxen. Det tenderar att bli ganska kassa rollpersoner (även på högre erfarenhetsnivåer).

Indelningen av färdigheter i hur svåra de är att lära sig är intressant men att man inte får baschans i t ex stridsfärdigheter känns lite märkligt.

Jag gillar reglerna men får en känsla av att något saknas. Är det någon som använt de nya reglerna?

Post Reply