DodT utan fördjupningar?

Post Reply
trollbane
Posts: 4
Joined: Thu Feb 17, 2022 1:03 pm

DodT utan fördjupningar?

Post: # 995Post trollbane
Mon Apr 11, 2022 3:39 pm

Nu är jag verkligen och gräver djupt här, men är det någon som minns om det släpptes
några regler för att spela gamla Drakar och Demoner: Trudvang utan fördjupningar? :D

Post Reply