Färdigheten Värdera

Post Reply
colibri
Posts: 14
Joined: Fri Feb 07, 2020 11:10 pm

Färdigheten Värdera

Post: # 71Post colibri
Mon Mar 16, 2020 8:08 pm

Hej

Hur använder ni denna färdighet?

Om Rp:na lyckas med ett slag så får de reda på vad ett föremål är exakt värt eller mer i runda slängar (du bedömer värde till runt 100 sm)?

Vad händer om de misslyckas? Får de inte reda på något om värdet eller blir det en felbedömning?

Hur tänker ni?

Mvh

claes
Posts: 26
Joined: Mon Mar 02, 2020 10:26 pm
Location: Jönköping

Re: Färdigheten Värdera

Post: # 72Post claes
Mon Mar 16, 2020 8:58 pm

Det beror på... Är det något ovanligt kanske jag inte ger ett värde vid misslyckande. RP:n har helt enkelt ingen aning. Är det något relativt vanligt hade jag gett ett felaktigt värde. Jag skulle även utvärdera spelarens slag utefter RP:ns yrke och övriga färdigheter. T ex om RP:n är en smed eller skicklig krigare har den bättre koll på metallvapen; en alv har eventuellt bättre koll på bågar, osv.

User avatar
Råttfångaren
Posts: 33
Joined: Thu Jan 16, 2020 10:41 am
Location: The Ruins of Askornäs

Re: Färdigheten Värdera

Post: # 73Post Råttfångaren
Mon Mar 16, 2020 9:43 pm

Jag gillar att inte ge något värde alls, speciellt i situationer då RP står i en situation då de måste välja vad de plockar på sig. Säger man ett felaktigt värde vid misslyckat slag så vet ju spelaren ofta att om jag angav ett lågt värde så är det tvärtom och vice versa. Sen får de isåfall bestämma om de ska metaspela eller medvetet ta ett dåligt beslut. Om jag inte anger ett värde så tvingas istället spelaren att göra ett spännande val utifrån sin egen gissning på föremålets värde. Alternativet är ju att slå ett dolt slag men då tappar ju färdigheten lite sitt värde (haha) då spelaren aldrig kan veta säkert ifall hen har värderat korrekt. :)
There may be misunderstandings and errors in the transcriptions

crilloan
Posts: 14
Joined: Wed Feb 05, 2020 1:07 pm

Re: Färdigheten Värdera

Post: # 84Post crilloan
Tue Mar 17, 2020 11:42 am

Har alltid kört med dolda slag för värdera, sedan lite synt förnuft på modifikationer beroende på bakgrund o hur sällsynt föremålet är.

Men att inte ge något värde alls är en möjlighet jag inte tänkt på.

C

colibri
Posts: 14
Joined: Fri Feb 07, 2020 11:10 pm

Re: Färdigheten Värdera

Post: # 85Post colibri
Tue Mar 17, 2020 9:18 pm

Måste hålla med om att möjligheten att inte ge något värde alls är ganska lockande i spel.

Men hur skulle då färdigheten kunna användas? Att säga att det krävs lugna situationer för att kunna värdera föremålet korrekt?

crilloan
Posts: 14
Joined: Wed Feb 05, 2020 1:07 pm

Re: Färdigheten Värdera

Post: # 93Post crilloan
Sun Mar 29, 2020 4:21 pm

Jag kör med lätt ändrade modifikationer från Mythras

-20 till 25% om det är svårt att värdera. Lite ovanligare föremål som RP bara har hanterat ngn enstaka gång
-40 till 50% formidabel utmaning att värdera. dvs RP har aldrig sett ngt liknande eller arbetar i den branschen
-75 till 80%, nästan omöjligt, t.ex. för den hantverkande snickarlärlingen från landsbygden att värdera kungakronan från den förra ätten.

Hamnar värdet under 0 så kan personen inte värdera föremålet över huvud taget.

Sedan skulle jag säga att tiden det tar att värdera beror på hur ovanligt/speciellt föremålet är och hur van RP är vid liknande föremål.
Ett bredsvärd hos den lokale alkisen till smed kan den erfarne knekten hålla i handen och värdera direkt.
Tiaran från inbrottet kanske tjuven/hälaren behöver ha tillgång till god belysning och det tar några rundor osv.

C

Post Reply