Låt karavanöverfallen börja!

Post Reply
colibri
Posts: 14
Joined: Fri Feb 07, 2020 11:10 pm

Låt karavanöverfallen börja!

Post: # 211Post colibri
Thu Jun 11, 2020 9:24 pm

I Caldarox är det tydligen Kronan som samlar in folkets skatt och sedan delar ut den till handelsfurstarna. Det finns några intressanta äventyrsuppslag där som kan avhandla kampen mellan den gamla adeln och de nya handelsfurstarna där t.ex. de första försöker dölja så mycket skatt som möjligt för de senare.

Några egna uppslag på konfliktlinjer i Caldarox?

Post Reply