Götterdämmerung

2014 släpper vi ett helt nytt Götterdämmerung.Gotterdammerung

Götterdämmerung är ett ”mysterierollspel” fyllt av stinkande gränder, smutsiga tiggare och olösta mysterier. I en mörk skymningsvärld ruvar kabbalister, frimurare och gnostiker på hemligheter och varelser för hemska eller för viktiga för att se dagens ljus.

Glöm det som ni har lärt er, förkasta det ni hört om 1700-talet, det är inte sanning. Under årens lopp har informationen förvrängts och förändrats för att passa bättre i historikernas tjocka luntor och avhandlingar. Visst, det var en upplysningens tid, men det var också en mörk och underlig tid full av saker som aldrig såg dagens ljus och det är om detta vi ska berätta om här.

De hemliga ordnarna har större makt än både kyrkan, vetenskapsmännen och filosoferna. Gnostikerna verkar i det fördolda och är en slags övervakare av övervakarna. Det onaturliga kryper närmare och inte ens de som bor i städerna är skyddade längre. Stadsmakten gör allt för att sopa undan spåren för att inte befolkningen ska få panik. Man förklarar det mystiska och bestialiska med sinnesförvirrade enslingar som drivits till vanvett eller på hemliga sällskap som sägs vinna på att skapa kaos och oordning. Ämbetsmännen är i första hand inte till för att hålla ordning på en växande statsmakt eller bråkiga borgare. Nej, deras främsta uppgift är att sopa igen spåren efter det onaturliga och oförklarliga, de vet bara inte om det själva.


De som många anklagar för att vara charlataner och bedragare har i en del fall upptäckt saker som faktiskt fungerar.

Ännu har alkemisterna inte löst gåtan på den universala metallen, att tillverka guld, eller de vises sten, men i sin iver att bli rika och belönade har de släppt loss krafter som legat och slumrat i eoner. I lönnkammare och bortglömda vindsvåningar stänger alkemisterna in sig i sina laboratorier i jakten på guld och brygder. Deras skaror är ständigt växande men det finns också en öppen misstro mot många av dem, främst för att en och annan har råkat ut för makabra experiment som faktiskt har fungerat.

Kyrkan sitter inne med hemligheter som inte har lämnat de mörka arkiven i Roms bibliotek på många hundratals år. Men även inom denna mäktiga organisation finns det de som börjar tvivla på Gud och sällar sig till vetenskapen. I takt med att detta sker sipprar sanningar ut, skrifter byter ägare och mysterier blottläggs. I nästan ett och ett halvt sekel har kyrkan samlat och katalogiserat allt som kan skada eller vara till nytta för deras egna syften.

Bärgade ur sin dvala eller uppväckta ur tidens djupa schakt med ritualer, symboler, offer och tillbedjan har vidunderliga bestar och odjur dykt upp på scenen.

Kväkare, naturfilosofer, kryptogramskrivare, intrigmakare, teologer, astrologer, ockultister, alkemister, matematiker och demonologer trängs alla i en tid då mörkret faller över Europa. Det är en tidsepok präglad av uppgivenhet, misströstan och förtvivlan, men också av förhoppning, upplysning och utveckling.

I Götterdämmerung utforskar ni det fördolda, söker er mot den mörka, glömda sidan av 1700-talet. Den sida som ströks ur historieböckerna, den del av upplysningen som förbannades av makthavarna som levde då.