Skymningsgäld

Ett lydrike i norra Majnjord som levererar den livsviktiga järnmalmen till riket, faller mot mörkret. Ett handelsråd i söder har skickat två hjältar för att ta reda på vad som händer i Svart-Mundor, men då handelsrådet inte får något svar beslutar de sig för att söka hjälp för att hitta de två hjältarna och ta reda på vad som händer i norr. Rykten och bud har nått handelsrådet om att vildmännen har vaknat till liv och att de återigen tagit i bruk den gamla skymningsgälden, en hemsk och mörk tradition. Andra viskar om mörka magiker och att en uråldrig drake håller på att väckas till liv.

Följ med på ett farligt och intrigfyllt äventyr med många olika viljor och agendor där hjältarna får passa sig för att inte hamna i händerna på vildsinta svärdsmagiker, fasanfulla tornödlor eller den fruktade lindormskulten.

Skymningsgäld är ett äventyr som lätt går att bygga ut till en större kampanj eller spela med en tydlig början och ett slut. Äventyret lämpar sig bäst för 3-4 rollpersoner med olika bakgrund och färdigheter.

Äventyret utspelar sig i norra delarna av landet Majnjord, ett rike i Mittland som styrs av en storkonung och hans undersåtar. De norra delarna kallas för Svart-Mundor och området beskrivs för första gången i detalj i den här boken.

  • Författat av: Theodore Bergqvist
  • Omslag: Justin Sweet
  • Illustrationer: Jonas ”Valentin” Persson
  • Karta över Svart-Mundor: Herwin Wielink
  • Tack till: David Malmström för SLP-stats
Köp den på RiotOnline

Comments are closed.