Självpublicering

Vi har fått en hel del frågor om den nya självpubliceringstjänsten (phew, långt ord). Här kommer några frågor och svar för att tillfredsställa lite av nyfikenheten. Mer info kommer självklart senare, och kom ihåg. Allt är inte hugget i sten….

Frågor och svar

Fråga: Självpublicering, vad är det?
Svar: Det betyder att du själv skapar, gör tillgängligt och distribuerar material online utan att ha något förlag bakom dig. Du ansvarar själv för materialet och innehållet och vi hjälper dig att distribuera det via vår onlinetjänst RiotOnline.

Fråga: Kan vem som helst skapa och publicera material på RiotOnline?
Svar: Ja, vem som helst kan skapa och lägga upp material i tjänsten så länge man följer de riktlinjer som finns.

Fråga: Vilka riktlinjer? Var kan jag läsa om dem?
Svar: Riktlinjer kommer att finnas tillgängliga samtidigt, eller just innan, RiotOnline lanseras.

Fråga: Vilken typ av material kan jag göra?
Svar: Så länge du håller dig till de riktlinjer som ges kan du ge ut vilken typ av material du vill.

Fråga: Betyder det då att jag kan göra egna äventyr, egna regler och andra spännande moduler för spelen?
Svar: Ja, det står dig helt fritt att skapa vilket material du vill. Tänk dock på att om du skapar regler så är det inte säkert att de är kompatibla med de officiella verktygen.

Fråga: Behöver jag ha ett abonnemang för det spel som jag ska skapa material till?
Svar: Ja, alla som vill självpublicera material måste ha ett abonnemang. Annars kommer man inte åt materialet.

Fråga: Vad händer om jag avslutar mitt abonnemang? Försvinner materialet då?
Svar: Nej, ditt material ligger kvar som det är och kommer att fortsätta att distribueras.

Fråga: Kan man lägga upp gratismaterial eller måste man ta betalt?
Svar: Du kan lägga upp gratismaterial, det funkar jättebra.

Fråga: Får jag själv välja vilket pris min produkt ska ha?
Svar: Ja, du väljer helt själv vilket pris du vill ta ut. Det är efterfrågan som styr hur mycket du kommer att sälja.

Fråga: Måste jag hålla mig till de två spelen Drakar och Demoner Trudvang och Götterdämmerung?
Svar: Ja.

Fråga: Men om jag vill göra en modul som innehåller ett ”framtids-Drakar-och-Demoner”, går det bra?
Svar: Nej, det ligger utanför den ram vi satt upp om att hålla sig till spelets särprägel. Är du osäker, kontakta oss för att få godkännande innan du skapar ditt material.

Fråga: Ok, men om jag vill göra en modul som beskriver den viktorianska eran för Götterdämmerung, går det bra?
Svar: Ja, det ligger inom ramen för vad som är möjligt att skapa. Men, som sagt, är du osäker, fråga oss innan.

Fråga: Vad händer om jag har skapat ett verk och ni sedan gör ett liknande?
Svar: Då kommer de två verken att leva sida vid sida men det som är skapat av RiotMinds är det officiella och ditt verk kategoriseras som 3:e parts-verk.

Fråga: Varför kan jag inte lägga upp ett helt nytt spel? Varför måste jag hålla mig till Drakar och Demoner och Götterdämmerung?
Svar: Det är det som tjänsten stödjer just nu.

Fråga: Om jag säljer mitt material, hur får jag betalt.
Svar: Hur utbetalningar och royalty fungerar beskrivs i de Allmänna villkoren som finns online då tjänsten släpps. Du kommer inte att behöva betala någon fast avgift i nuläget utan vi delar helt enkelt på intäkterna.

Fråga: Om min produkt blir världskänd och säljer som bara den, kan jag då sälja den utanför RiotOnline?
Svar: Både ja och nej. Den icke-exklusiva licens som RiotMinds ger dig för att du ska kunna skapa din produkt inom ramen för det två spelen gäller bara för RiotOnline, men om du tar bort allt sådant material och skapar din egen produkt med ett eget varumärke och håller dig inom ramen för upphovsrätt och varumärkesrätt ska det gå bra.

Fråga: Kan jag använda officiella bilder och grafik från spelen, och/eller texter.
Svar: Du kan INTE använda officiella bilder och grafik från spelen. I de fall du måste använda texter måste du hålla dig inom ramen för de riktlinjer som ges.

Fråga: Om ni inte tycker om det som jag har gjort, kan ni välja att inte publicera det på RiotOnline då, trots att jag kanske har lagt ner hela min själ i det?
Svar: Ja.

Fråga: Måste materialet vara på svenska?
Svar: Det går bra att göra i vilket språk du vill. Det är efterfrågan som styr och som du säkert känner till har den att göra med hur användbart materialet är.

Fråga: Wow, det här låter ju toppen! När jag kan börja?
Svar: Egenpubliceringen startar i samband med att den nya onlinetjänsten släpps så du kan börja med att skapa ditt material redan nu och sedan justera för de regler och världsbeskrivningar som finns när spelen släpps. Först kommer vi att släppa Götterdämmerung, därefter Drakar och Demoner Trudvang

Comments are closed.