Götterdämerung

Götterdämmerung är ett ”mysterierollspel” fyllt av stinkande gränder, smutsiga tiggare och olösta mysterier. I en mörk skymningsvärld ruvar kabbalister, frimurare och gnostiker på hemligheter och varelser för hemska eller för viktiga för att se dagens ljus.

Glöm det som ni har lärt er, förkasta det ni hört om 1700-talet, det är inte sanning. Under årens lopp har informationen förvrängts och förändrats för att passa bättre i historikernas tjocka luntor och avhandlingar. Visst, det var en upplysningens tid, men det var också en mörk och underlig tid full av saker som aldrig såg dagens ljus.

De hemliga ordnarna har större makt än både kyrkan, vetenskapsmännen och filosoferna. Gnostikerna verkar i det fördolda och är en slags övervakare av övervakarna. Det onaturliga kryper närmare och inte ens de som bor i städerna är skyddade längre. Stadsmakten gör allt för att sopa undan spåren för att inte befolkningen ska få panik. Man förklarar det mystiska och bestialiska med sinnesförvirrade enslingar som drivits till vanvett eller på hemliga sällskap som sägs vinna på att skapa kaos och oordning. Ämbetsmännen är i första hand inte till för att hålla ordning på en växande statsmakt eller bråkiga borgare. Nej, deras främsta uppgift är att sopa igen spåren efter det onaturliga och oförklarliga, de vet bara inte om det själva.

ROLLSPELET

I rollspelet ingår det tre böckerna:

 • Lex Libris
 • Alter ego
 • Gloria mundi

gd de tre böckerna

Tre äventyr ingår:

 • Se döden på dig väntar (Introduktionsäventyr)
 • Stensoldaterna (Introduktionsäventyr)
 • Död och bråddjupa hemligheter rörande Übel Staal

gd de tre äventyren

Utöver dessa böcker och äventyr innehåller Götterdämmerung rollspelet en mängd hjälpmedel och verktyg för att spela rollspelet.

 • Skapa sessioner till vilka ni knyter spelledare och spelare till ett äventyr eller kampanj
 • Initiativ- och händelseverktyg
 • Tärningsfunktion
 • Verktyg för jakt och restid
 • Verktyg för att skapa och hantera roll- och spelledarpersoner
 • Chatta med andra medlemmar och de som tillhör din session
 • Skicka filer/anteckningar mellan spelare och spelledarpersoner i en session
Köp på RiotOnline

Comments are closed.