Charta Monstrum

Den babyloniske kungen Nimrod, alkemisten Paracelsus, otaliga naturfilosofer, vetenskapsmän, biologer och tvärvetenskapliga sanningssökare har försökt sig på att kartlägga de bestar och varelser som gömmer sig i mörkret. Charta Monstrum är boken som avslöjar deras sanningar och avtäcker de samlade kunskaper som finns om homunculus, kraken, vampyrer, varulvar och mängder av vidunder som finns i Götterdämmerungs värld.

Charta Monstrum beskriver i allmänna ordalag de olika varelserna men här finns också information om unika individer som Drakula, Baba Yaga, Josele och varulven Peter Stumpf. Totalt beskrivs över 25 unika individer med förmågor, färdigheter och information som behövs för att använda dem i spelet.

Charta Monstrum är monsterboken till Götterdämmerung och ger spelledaren information för att bygga egna unika individer eller äventyrsuppslag att använda befintliga monster i sina äventyr och kampanjer.

Samtliga beskriva bestar och individer finns att tillgå som spelledarpersoner i initiativverktyget.

Charta Monstrum är en fristående bok och kräver att man har köpt grundspelet: Götterdämmerung.

Skrivet av: Theodore Bergqvist
Omslag: Ola Larsson
Illustrationer: Alvaro Tapia, Pär Sjögren samt kopparstick från okänd.

Köp på RiotOnline

Comments are closed.