Category Archives: Götterdämerung

Götterdämerung

Götterdämmerung är ett ”mysterierollspel” fyllt av stinkande gränder, smutsiga tiggare och olösta mysterier. I en mörk skymningsvärld ruvar kabbalister, frimurare och gnostiker på hemligheter och varelser för hemska eller för viktiga för att se dagens ljus. Glöm det som ni har lärt er, förkasta det ni hört om 1700-talet, det är inte sanning. Under årens lopp...
Läs mer

De sju stjärnorna

Året är 1764. Av en slump dras en grupp parisbor in i en serie intriger som jagar dem över kontinenter, genom luft, vatten och berg, och till slut inför själva upplysningens väsen såväl som dess fienders gap. Bli en av dem, sök De sju stjärnorna, fly de krafter som åtrår dem, och kom ut med en...
Läs mer

Charta Monstrum

Den babyloniske kungen Nimrod, alkemisten Paracelsus, otaliga naturfilosofer, vetenskapsmän, biologer och tvärvetenskapliga sanningssökare har försökt sig på att kartlägga de bestar och varelser som gömmer sig i mörkret. Charta Monstrum är boken som avslöjar deras sanningar och avtäcker de samlade kunskaper som finns om homunculus, kraken, vampyrer, varulvar och mängder av vidunder som finns i...
Läs mer

Secretum Locus

I Götterdämmerungs värld samlas de hemliga sällskapen i mörkret för att dela sina hemligheter, utföra kätterska ritualer eller förbereda världen på en ny världsordning. De dunkla sammanslutningarna växer och breder ut sin makt över såväl den gamla som den nya världen. Deras medlemmar intrigerar och smider planer för att uppnå ett syfte som är för...
Läs mer