Tronländaren

Tronländarenbanner

Drakar och Demoner Tronländaren

Nu har vi äntligen nöjet att presentera en fantasyfilm baserad på Drakar och Demoners officiella spelvärld Trudvang!

Story

Vi följer fyra lycksökare på jakt efter gamla rikedomar och ett magiskt svärd som kan återbringa stabiliteten i hemlandet, då deras jarl hotas av upprorsmakare.
Gruppen vandrar genom vidsträckta och farliga landskap, med berg och skog som täcker uråldriga hemligheter bäst förglömda.
Under resans gång får vi reda på karaktärernas relationer, vänskap och misstankar. Deras lojaliteter sätts på prov, tills de möter sin svåraste fiende någonsin.

Vår målsättning är att skapa en film som kan tillfredställa en publik som redan gillar rollspel och fantasy, men likaväl tilltala en publik som inte är insatt i genren.
Vi vill göra en dialogdriven historia satt i en mörk och hotfull värld. Kärnan i storyn kommer att kretsa kring relationerna karaktärerna emellan, och de vanliga mänskliga beteenden och känslor som uppstår, för att göra det lätt att relatera till rollerna som om de vore verkliga.
Vi vill blåsa liv till vår värld genom att fokusera på detaljerna kring personerna som lever där. En värld med väldigt lite hopp som är hänsynslös och hård, där bara de starka och de lömska klarar sig genom de svåra tider som råder.

Karaktärer

Falkjar

Falkjar, vår huvudkaraktär. Han kommer från Dranvelte i Mittland och är hirdman, en soldat, i Jarlens tjänst.
Dock så har Falkjar föga sympati för Jarlens metoder och anser ibland att de saker han ombeds göra är mer brutala än vad Falkjar tycker är skäligt.
Hand hade en gång en högt uppsatt position i Jarlens armé, men under ett uppdrag hamnar de i en by där deras order blir att dräpa alla.
Falkjar vägrar döda barnen, och denna ordervägran ledde till att han förnedrades på det värsta sätt en krigare kan bli- de skär av honom hans hår för att symbolisera att han inte längre är en värdig man.

Däremot så är inte Jarlen blind till Falkjars talang och färdigheter, och sätter därför honom i annat arbete- dock med lägre rang.
Han delar inte sin brors optimism över uppdraget han just mottagit av sin Jarl: att hämta ett mäktigt svärd i Grenvallaheid.
Falkjar vill självklart återställa sin ära, men inte till tidigare vilket pris som helst.

Nönja

Nönja är en jägare som Falkjar har jobbat med då han har behövt hjälp för att spåra rymda fångar. Hon kallas in på detta uppdraget för att hon har mycket god erfarenhet av Stormländerna, då hon har växt upp i Vortlands hårda terräng. Hon har även mycket kunskap kring de faror som lurar i skogarna och bland bergen i Trudvang.

Nönja kom i kontakt med Falkjar när han var i landet för att leta rikskonungtrogna män som flytt hans Jarl. Falkjar erbjöd då henne silver för sina tjänster som spårare. När de lyckades fånga in dem, så erbjöd han henne tterligare silver för att hjälpa till att transportera fångarna hem. Det är därför hon nu befinner sig i sällskapet.

Heidnar

Heidnar är en bärsärk som Jaren hittat inlåst i en källare i nordvästra Vortland.
Han hade sedan tidig ålder bärsärkens raseri varefter han, likt så många andra bärsärkar, hade blivit inlåst i familjens jordkällare.
Jarlen som kände till bärsärkarnas öden i Stormländerna förstod genast att Heidnar som nu vuxit upp till en rejäl bjrönkarl var bärsärk och skonade därför hans liv.
Jarlen kedjade Heidnar och satte honom vid sin tron. Heidnar som levt sitt liv i en jordkällare blev först tacksam mot Jarlen som räddat honom, men allteftersom åren gick upptäckte han att han bara bytt fängelse och att Jarlen var mycket grymmare än hans mor och far som lät honom växa upp fjättrad.

Trots att Heidnar spenderat mycket tid i kedjor, så har han ändå lärt sig mycket om världen ifrån det han hör och ser i tronrummet, och de gånger han skickats ut på uppdrag såsom detta. Han har en utpräglad uppfattning av rätt och fel, men håller alla spår och uttryck för vishet för sig själv, då det inte gagnar honom alls att människor runt honom och allra minst Jarlen tror att han är något annat än ett vapen, en vakthund.

Hos Falkjar ser han dock något han sällan ser bland någon av Jarlens män som han ofta jobbar med och för.

Skarprund

Skarprund är historiker som arbetar på biblioteket i Kess.
Kess är ett stort bibliotek i nordöstra Mittland, där texter från Trudvangs alla hörn finns samlade.
Jarlen använder sig av Skarprund, skiljaktningsvis från sin bror Falkjar, till annat än strid- han uttnyttjar Skarprunds expertis då han är en påläst akademiker som ofta rådfrågas om strategier och andra ting.

Det är Skarprund som får uppgiften under hot av Jarlen att hitta på en lösning på det ökande problemet bland de upproriska storbönder och byar som stöder sin rikskonung- Jarlens konkurrent om makten i sitt land. Det folk som satt sig upp mot Jarlen och blivit allt starkare och starkare ju mer han försökt påtvinga sin kontroll med våld. Skarprund hittar därefter en tusen år gammal text om svärdet som giver onaturlig makt åt bäraren och enligt hans uppskattning skulle tämja folket som är i uppror. När Skarprund därpå även får i uppdrag av Jarlen att återfinna svärdet, så ger Jarlen honom sin bärsärk som skydd under den garanterat farliga resans gång.
Skarprund drar självklart därefter in sin bror i uppdraget med lockelsen att han kommer återfå sin ära samtidigt som han hjälper honom att få sin.

Filmen är producerad och Regisserad av Fish and Elephant

Fish and Elephant Production är en produktionsbolag baserat i Göteborg, som gör dramaproduktioner, informationsfilmer, musikvideos och eventfilmning.
De har funnits sen 2009, och har en målsättning att producera högkvalitativa produktioner inom genrer som inte hör till vanligheten i Sverige, såsom fantasy, western, sci-fi, etc. De föreläser också på skolor om hur man gör film bra film billigt.

Fandango Film AB är ett professionellt produktionsbolag med huvudsaklig inriktning på reklam- och informationsfilm. Huvudmännen, Hans Johansson och Henrik Johansson, som är fotografer i grunden, har lång erfarenhet och ett omfattande nätverk inom filmbranschen.

Partners

 • Film i Halland
 • Film i Dalarna
 • Lirmo
 • Gothenburg Film Studios
 • Camera Center
 • Light Center
 • SFBokhandeln
 • Wizard Games
 • Alleycat
 • Iron Fortress
 • Elvegrimarne
 • Föreningen Vikingaleden
 • Condottieri Stagefighters
 • Gothenburg Prop Makers
 • Anttila
 • Originalljud
 • Stuntmakers
 • Thunder Effects
 • Silent Island Film

Comments are closed.